Skip to content

Dokument

  1. Skollagen (2010:800)
  2. Läroplanen för förskolan 2018.
  3. Förskolan Småfolkets Plan mot diskriminering och kränkande behandling.
  4. Klagomålshantering
    Enligt skollagen 4:e kapitlet, 8§ ska huvudman för förskolan ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål för verksamheten. Genom att identifiera och förebygga eventuella brister, kan vi vidareutveckla utbildningen på Småfolket. Blanketten för anmälan och utredning av klagomål hittar du här. Den ifyllda blanketten mailas till rektor på annika@forskolansmafolket.se.
  5. Utbildningsenkät 2023