Skip to content

Om oss

ingang
forskolan potatisland

Förskolan Småfolket är belägen i Estuna, knappt 1 mil norr om Norrtälje i ett äldre, välbevarat hus. Likt en liten del av Bullerbyn är verksamheten inramad av grönskande natur och levande kulturbygd. Förskolan har två avdelningar med totalt 50 platser. De yngre barnen har sin hemvist i markplan och de äldre har sin på övervåningen. Vi har en 6 000 kvadratmeter stor förskolegård med pedagogiskt uppbyggda lekmiljöer samt orörd natur, där endast barnens fantasi sätter gränser. Under dagen får barnen en väl avvägd vistelse, både i vår innemiljö och utomhus.

Vi vill att barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga i vår verksamhet. Trygga barn vågar vara nyfikna, ifrågasättande och anta utmaningar. Engagerade och kunniga pedagoger planerar undervisningen för att barnen ska nå så lång som möjligt utifrån deras individuella förutsättningar. Vår utgångspunkt är att undervisningen bygger på lek och ett lustfyllt lärande. Barnens egna intressen och funderingar är sedan inspiration till pedagogernas vidare planering.

Vi erbjuder en kreativ och tillgänglig lärmiljö där barnens lärande och fantasi får komma till utlopp. Materialet är synligt och tillgängligt för barnen, vilket gör att de själva kan plocka fram det de är intresserade av. Samtidigt är pedagogerna medupptäckare och stödjer barnen att se möjligheterna bakom materialet. Barnen har inflytande bland annat genom att det är deras intressen och behov som inspirerar när pedagogerna utvecklar innemiljön.

Leken har en framträdande roll för oss här på Småfolket. I leken bearbetar barnen olika händelser som de har varit med om. De lär sig hantera relationer, problem och konflikter. I leken stimuleras barnens förmåga att kommunicera, fantisera och uttrycka känslor och de utvecklar även sin identitet och självkänsla.

Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola 2023

resultat23

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

— Ur ”Läroplanen för förskolan Lpfö 18”

Vi som jobbar här

Arbetsglädje och ett gemensam engagemang genomsyrar vårt arbetssätt. Respekten för barn är grunden i vårt förhållningssätt och vi tar fasta på barnens kompetens och deras delaktighet i sitt lärandet. För att lärandet ska gynnas på bästa sätt tror vi att det är avgörande att barnen känner trygghet.

Annika

Annika Andersson

Rektor

”Jag vill skapa en förskola där varje enskilt barn känner att denne är en tillgång och att vi alla med våra olikheter berikar varandra.”

Jennie

Jennie Sandberg

Bitr. Rektor

”Jag tycker om att påta i Småfolkets trädgård tillsammans med barnen.”

helena

Helena Björklund

Kock

”Mitt mål är att barnen ska få god och vällagad mat från grunden. Jag använder mig helst av svenska produkter i mån av utbud och säsong.”

Anita

Anita Holtstam

Förskollärare

”Att vara ute i naturen med barnen och lära om växter och djur tycker jag mycket om, liksom att utforska den digitala världen.”

Anna

Anna Åkerlund

Förskollärare

”Att få vara kreativ, leka och röra på sig i olika miljöer är något som jag brinner för! Även att få jobba med små eller stora uppdrag är spännande! ”

Marita

Marita Nygren Thurban

Förskollärare

”För mig är det viktigt att barn får känna sig som den viktiga pusselbiten de är i gruppen och få möjlighet att växa och utvecklas till sitt bästa jag.”

Marie

Marie Bjerkendahl

Barnskötare

”Jag älskar att röra på mig och att ha rörelselekar och bygga hinderbanor ute i förskolans trädgård brukar vara uppskattat både av barnen och mig.”

Ann

Ann Larsson

Barnskötare

”Att skapa kreativa och utmanande lärmiljöer för barnen är något jag brinner för.”

Ebba

Ebba Lindberg

Barnskötare

Tyra

Tyra Noaksson

Barnskötare

Amanda Kuusisto

Amanda Kuusisto

Barnskötare

”Jag är en närvarande pedagog och vill lägga all min tid på barnen och deras utveckling.”

Elin Wahlgren

Elin Wahlgren

Barnskötare

Jag har förtroende för förskolans rektor och/eller biträdande rektor 2023

resultatrektorn

Jag har förtroende för förskolans personal 2023

resultatpersonal