Skip to content

Förskolan
Småfolket

När glädje & lärande är i fokus

Välkommen hit till oss!

Vi på Småfolket ser förskolan som ett samhälle i miniatyr, där barn med olika kulturella bakgrunder ska känna sig hemma och där barnen får chans att träffa kompisar som är olika dem själva. Vi vill visa att mångfald inom olika områden är något som berikar oss alla. I vårt arbete med normkritik på förskolan står vi upp för barnens rätt att utvecklas som individ och duga som man är. 

Småfolkets mat lagas från grunden i förskolans moderna kök av vår kock Helena. Temat som genomsyrar måltidsverksamheten är ”Från jord till bord”. Vi strävar också efter att odla och därigenom få egna råvaror.

Upptäckarna

På Upptäckarna går barnen som är mellan ett och tre år, en ålder då världen är stor och spännande och det mesta ska upptäckas.

Vi arbetar mycket för att barn och vårdnadshavare ska finna trygghet i gruppen, på förskolan och med oss pedagoger. När man finner trygghet blir man mer självständig och kan växa som individ. Barngruppen delas ofta upp i minst två mindre grupper, för att få en mer åldersanpassad undervisning som passar det enskilda barnet.

Tisdag, onsdag och torsdag har vi planerade aktiviteter i de mindre grupperna där vi upptäcker, utforskar och undersöker vår värld. Här får barnen utlopp för sin kreativitet, nyfikenhet och får uppleva världen med alla sina sinnen.

Hem
Hem
Hem
Hem
Hem
Hem

Utforskarna

På avdelningen Utforskarna går förskolans äldre barn. Tre dagar i veckan har vi gruppverksamhet och barnen är då indelade i två grupper. Vid dessa tillfällen får barnen leka styrda lekar, utforska olika fenomen, utföra experiment och fördjupa sig i olika ämnen såsom skapande, språk, matematik, teknik och naturvetenskap.

Vi erbjuder en tillgänglig miljö, där barnens inflytande och intresse är i fokus. Förändringarna i miljön är under ständig utveckling. Vi lägger stort fokus på att alla barn ska ha en bra grund med sig när de slutar hos oss: ha tillit till sin egen förmåga, att våga prova saker och ha en bra självkänsla och ha verktygen att kunna visa empati och omtanke gentemot sina kompisar.

I vår utbildning på Småfolket tillbringar barnen från de två avdelningarna även tid tillsammans under dagen. Bland annat på morgonen, men även vid andra tillfällen under dagen. Övergången för barnen från Upptäckarna till Utforskarna sker i augusti.